Skip links

Influencer & KOLs Marketing

BMOVE & Co Digital Agency

Influencer & KOLs Marketing

สร้างกลยุทธ์ Influencer Marketing บนแพลตฟอร์มที่เหมาะสม แนะนำและจัดหา Influencer & KOLs ให้ตรงตามเป้าหมายของแบรนด์ การตลาด Influencer & KOLs จะเป็นตัวเสริมความแกร่งในการทำการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์ของคุณ ยิ่งใช้อินฟลูฯ และ KOLs ได้ถูกคนและถูกแพลตฟอร์มก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้แบรนด์ได้เพิ่มยอดขายและเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลายเท่า และยังสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการนั้นได้

BMOVE & Co Digital Agency

ผลงานที่ผ่านมา